ใบงานที่ 1 ม.3 คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML


คำชี้แจง สำหรับนักเรียนชั้น ม.3
1.ให้นักเรียนศึกษาคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML แล้วเสนอความรู้ที่ได้รับแจ้งมาที่
หน้ากระดานนี้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่ มาให้เรียบร้อย
2. ให้นักเรียนเขียนคำสั่งด้านล่างนี้ลงในสมุด แล้วนำส่งโต๊ะครูห้อง ไอซีที

Advertisements
 1. ด.ญ.ศิริพร แสงทอง เลขที่36 ชั้น ม.3/7

  คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  โค๊ด:

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

 2. นาย สรศักดิ์ เสือมั่น ชั้น ม.3/10 เลขที่ 27

  สวัสดีปีใหม่2555
  … …

  สวัสดีปีใหม่2555

  ชื่อ นาย สรศักดิ์ เสือมั่น
  ชั้น 3/10
  เลขที่ 274
  โรงเรียน สุโขทัยวิทยาคม
  ครูผู้สอน ครู นพดล อินทร์ลับ

 3. ด.ช.บูรพา เลิกแตง ชั้น ม.3/8 เลขที่15

  คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

  ที่มา http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 4. ด.ช.บุญญฤทธิ์ เอี่ยมคำจันทร์ ชั้น ม.3/8 เลขที่31

  คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

  ที่มา http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 5. นาย สุรชัย พวกซื่อ ม.3/8 เลขที่28

  คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

  ที่มา http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 6. นายชัยวัฒน์ จานุพันธ์ ม.3/8 เลขที่7

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

 7. ด.ช.วโรดม อินทุเศรษฐ เลขที่22 ม.3/8
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 8. ด.ช. ภาคิน ศิริพัฒนานุกูลชัย ม.3/8 เลขที่ 33

  คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

  ที่มา http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 9. นาย แอนโทนี มิงเง่ ม.3/8 เลขที่ 35

  คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

  ที่มา http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 10. ด.ช.จิรายุ สุวรรณศิลป์ ม.3/8 เลขที่่4
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML
  ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML
  โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน
  Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน
  Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  คำสั่งแสดงรูปภาพชื่อ Photo.gif
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนเนื้อเรื่อง ที่จะถูกแสดงผลในเวปบราวเซอร์
  ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร ตาราง เป็นต้น
  คำสั่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการเขียนเว็ปไซด์

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 11. ด.ช.กฤษฎา แพป่อม เลขที่1 ม.3/8
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ

 12. นาย สมิธ คำเจริญ ม3/7 เลขที่9

  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

 13. นาย อิทธิฤทธิ์ ปีย์วราวงศ์ ชั้นม.3/7 เลขที่12
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

 14. นาย สมิธ คำเจริญ เลขที่8 ม.3/7
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

 15. นาย อิทธิฤทธิ์ ปีย์วราวงศ์ เลขที่12 ม.3/7
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

 16. นาย อิทธิฤทธิ์ ปีย์วราวงศ์ ม.3/7 เลขที่12
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

 17. นาย ตะวันฉาย แม้นศรี ม.3/10 เลขที้่ 9html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

 18. นาย อนุภาพ ประพรม ม3/10 เลขที่42

  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

 19. นาย ศรัณยู เกษรบัว เลขที่8 ม.3/7
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

 20. คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  โค๊ด:

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

 21. ด.ช.จันทโชติ คงเมือง ม.3/10 เลขที่ 6
  คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  โค๊ด:

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

  Credit – > http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 22. ด.ช.กิตติพันธ์ เรืองคำ เลขที่2 ชั้น 3/8
  คำสั่ง หมายเหตุ ใช้อธิบายความหมาย ขื่อผู้เขียนโปรแกรม และอื่นๆ
  คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  ข้อความ คำสั่งย่อหน้าใหม่
  คำสั่ง ตีเส้น, กำหนดขนาดเส้น
  คำสั่ง เพิ่มช่องว่าง
  คำสั่งแสดงรูปภาพชื่อ Photo.gif
  ข้อความ คำสั่งจัดให้ข้อความอยู่กึ่งกลาง
  คำสั่ง คือคำสั่งเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม HTML และมีคำสั่ง เพื่อบอกจุดสิ้นสุดโปรแกรม
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง โดยมีคำสั่งย่อย อยู่ภายใน
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกชื่อเรื่อง จะไปปรากฏที่ Title Bar
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนเนื้อเรื่อง ที่จะถูกแสดงผลในเวปบราวเซอร์ ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร ตาราง เป็นต้น
  คำสั่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการเขียนเว็ปไซด์

  Credit – http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 23. ด.ช.ชนานนท์ ทองทา เลขที่5 ม.3/8
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 24. ด.ช.ฐากูร เปรมปาน ม.3/7 เลขที่ 1
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

  ที่มา http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 25. ด.ญ.วราภัทร คุ้มรักษ์ ม.3/7 เลขที่ 33

  คำสั่งพื้นฐานทั่วไปของภาษา html

  1.title ความหมาย กำหนดข้อความบนไตเติลบา เป็นคำสั่งในในส่วน head
  รูปแบบ
  head
  … titleข้อความ/title
  /head
  2.background ความหมาย ใช้รวมกับ body หรือ table เพื่อกำหนดพื้นหลังเป็นรูปภาพ
  รูปแบบ body background=”ชื่อ.นามสกุลรูปภาพ”
  3.bgcolor ความหมาย ใช้รวมกับ body หรือ table เพื่อกำหนดสีของพื้นหลัง
  รูปแบบ body bgcolor=ชื่อสี
  4.font color size face ความหมาย แสดงข้อความ , กำหนดสีของข้อความ , กำหนดขนาดของข้อความ , กำหนดชนิดของข้อความ
  รูปแบบ font color=ชื่อสี size=”ขนาดกำหนดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7″ face=”ชนิดของตัวอักษรเช่น Angsana new เป็นต้น”ข้อความ/font
  5.b , i , u ความหมาย ข้อความหนา,ข้อความเอียง,ข้อความขีดเส้นใต้
  รูปแบบ bข้อความ/b , iข้อความ/i , uข้อความ/u
  6.marquee , marquee behavior=alternate ความหมาย ทำให้ข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวา
  , ทำให้ข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวาแล้วย้อนกลับ
  รูปแบบ marqueeข้อความ/marquee , marquee behavior=alternateข้อความ/marquee

  แหล่งที่มา : http://www.holy.ac.th/holy/html.htm

 26. ด.ช.พิชญพงศ์ กลิ่นขร เลขที่ 17 ม.3/10
  !– ข้อความ –> คำสั่ง หมายเหตุ ใช้อธิบายความหมาย ขื่อผู้เขียนโปรแกรม และอื่นๆ
  คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  ข้อความ คำสั่งย่อหน้าใหม่
  คำสั่ง ตีเส้น, กำหนดขนาดเส้น
    คำสั่ง เพิ่มช่องว่าง
  คำสั่งแสดงรูปภาพชื่อ Photo.gif
  ข้อความ คำสั่งจัดให้ข้อความอยู่กึ่งกลาง
  คำสั่ง คือคำสั่งเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม HTML และมีคำสั่ง เพื่อบอกจุดสิ้นสุดโปรแกรม
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง โดยมีคำสั่งย่อย อยู่ภายใน
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกชื่อเรื่อง จะไปปรากฏที่ Title Bar
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนเนื้อเรื่อง ที่จะถูกแสดงผลในเวปบราวเซอร์ ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร ตาราง เป็นต้น
  รูปแบบตัวอักษร
  ข้อความ ขนาดตัวอักษร
  ข้อความ สีตัวอักษร
  ข้อความ รูปแบบตัวอักษร
  ข้อความ กำหนดค่าเริ่มต้นของขนาดตัวอักษร
  ข้อความ ตัวอักษรหนา
  ข้อความ ตัวอักษรเอน
  ข้อความ ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  ข้อความ ตัวอักษรแบบพิมพ์ดีด

  หมายเหตุ เราสามารถใช้คำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษร หลายๆรูปแบบได้ เช่น
  ข้อความ เป็นต้น

 27. นาย วรายุทธ บุญคง ม.3/10 เลขที่ 23

  สนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML
  ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML
  โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน
  Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน
  Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  คำสั่งแสดงรูปภาพชื่อ Photo.gif
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนเนื้อเรื่อง ที่จะถูกแสดงผลในเวปบราวเซอร์
  ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร ตาราง เป็นต้น
  คำสั่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการเขียนเว็ปไซด์

 28. ด.ช.สุจินดา บวบมี ชั้น ม.3/10 เลขที่ 40
  ไฟล์เอกสาร HTML ประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วนคือ Head กับ Body โดยสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายๆ ก็คือ ส่วน Head จะคล้ายกับส่วนที่เป็น Header ของหน้าเอกสารทั่วไป หรือบรรทัด Title ของหน้าต่างการทำงานในระบบ Windows สำหรับส่วน Body จะเป็นส่วนเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ โดยทั้งสองส่วนจะอยู่ภายใน Tag …

 29. ด.ช. ธานินทร์ โตงิ้ว ชั้น ม.3/10 เลขที่36
  เสนอภาษา HTML *****เช่น*****
  คำสั่ง หมายเหตุ ใช้อธิบายความหมาย ขื่อผู้เขียนโปรแกรม และอื่นๆ
  คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  ข้อความ คำสั่งย่อหน้าใหม่
  คำสั่ง ตีเส้น, กำหนดขนาดเส้น
    คำสั่ง เพิ่มช่องว่าง
  คำสั่งแสดงรูปภาพชื่อ Photo.gif
  ข้อความ คำสั่งจัดให้ข้อความอยู่กึ่งกลาง
  คำสั่ง คือคำสั่งเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม HTML และมีคำสั่ง เพื่อบอกจุดสิ้นสุดโปรแกรม
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง โดยมีคำสั่งย่อย อยู่ภายใน
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกชื่อเรื่อง จะไปปรากฏที่ Title Bar
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนเนื้อเรื่อง ที่จะถูกแสดงผลในเวปบราวเซอร์ ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร ตาราง เป็นต้น
  ——-เเหล่งที่มาhttp://www.ori2.com/web/web_lampang/water-1.files/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94.html

 30. ด.ช. สุทัศน์ ไกรทอง ชั้น ม.3/10 เลขที่ 41
  HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่านโปรแกรมเบราเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายที่เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล ของเว็บได้ด้วยHTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ WWW เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวางตามไปด้วย Tag

 31. แก้ไขใหม่เนื่องจาก รูปแบบคำสั่งไม่แสดง

 32. แก้ไขใหม่นะครับ เนื่องจากรูปแบบคำสั่งไม่แสดง

 33. แก้ไขใหม่นะครับ เนื่องจากคำสั่งไม่แสดง

 34. แก้ไขใหม่ เนื่องจาก คำสั่งไม่แสดง

 35. แก้ไขให้แล้วนะครับ

 36. ด.ช.ศุภวิชญ์ เขียวเหลือง เลชที่ 24 ม.3/8

  คำสั่งพื้นฐานภาษา HTML

  โค๊ด:

  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  script…/script ใช้แทรกภาษาสคริปในเว็บเพจ
  style…/style ใช้กำหนดสไตล์ชีทในเว็บเพจ
  bgsoun ใช้กำหนดเสียงดนตรีประกอบเว็บเพจ
  !– ข้อความ — ใช้เป็นหมายเหตุ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  p…/p คำสั่งย่อหน้าใหม่
  hr คำสั่งเส้นคั่นบรรทัด
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  s…/s กำหนดให้ขีดเส้นใต้ทับข้อความ
  tt…/tt กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบพิมดีด
  h1…/h1 กำหนดให้ข้อความเป็นหัวเรื่อง โดยมีขนาดตั้งแต่ h1-h6
  big…/big ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ 1 ระดับ
  small…/small ใช้กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ 1 ระดับ
  sub…/sub ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่ต่ำกว่าปกติ
  sup…/sup ใช้กำหนดให้ข้อความอยู่สูงกว่าปกติ
  OL value=”1″
  L1 บรรทัดที่ 1
  L2 บรรทัดที่ 2
  /OL แสดงตัวเลขกำกับบรรทัด ซึ่งสามารถกำหนดให้แสดงลำดับได้หลายแบบ เช่น เรียงลำดับ 1,2,3… หรือ I,II,III… หรือ A,B,C… โดยพิมพ์คำสั่งเช่น
  UL value=”A”> เป็นต้น
  UL type=”disc”

  Credit – > http://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 37. ด.ช ปัญจพล สิทธิเดช ชั้น ม.3/8 เลขที่ 32
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML
  ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML
  โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน
  Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน
  Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  คำสั่งแสดงรูปภาพชื่อ Photo.gif
  คำสั่ง คือคำสั่งบอกส่วนเนื้อเรื่อง ที่จะถูกแสดงผลในเวปบราวเซอร์
  ประกอบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร ตาราง เป็นต้น
  คำสั่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการเขียนเว็ปไซด์

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 38. นาย ธนชิต เลิศเลื่อมใส เลขที่ 11 ม 3/8
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 39. ด.ช.เมธาฤทธิ์ อ้นน่วม เลขที่20 ม.3/8
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 40. ด.ญ แสงระวี เกตุแก้ว เลขที่45 ชั้นม.3/8
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท
  HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser
  ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 41. ด.ญ.กาญจนา พ่วงสุวรรณ เลขที่37 ชั้นม.3/8
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

 42. นาย ศรัณยู เกษรบัว เลขที่8 ม.3/7
  เสนอเรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
  html…/html เป็นคำสั่งแรกที่จะต้องมีในภาษา HTML ซื่งเป็นการประกาศว่าเป็นเอกสารประเภท HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของเว็บเพจ
  head…/head กำหนดรายละเอียดส่วนหัวของเว็บเพจ
  title…/title เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความที่จะปรากฏบน Title Bar ของ Browser ที่กำลังทำงานอยู่ และปรากฏอยู่บน Bookmark ของ Browser ด้วย
  body…/body เป็นส่วนแสดงเนื้อหาของเว็บเพจ
  body ใช้กำหนดสีพื้นหลังของเว็บเพจ
  body กำหนดภาพเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ
  br คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่
  center…/center กำหนดตำแหน่งกึ่งกลาง
  div…/div ใช้จัดกลุ่มของข้อความออกเป็นส่วนๆ
  font…/font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  font color=”#FF0000″ ใช้กำหนดสีตัวอักษร
  b…/b ใช้กำหนดตัวอักษรหนา
  i…/i ใช้กำหนดตัวอักษรเอียง
  u…/u ใช้ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

  ที่มาhttp://www.dumdim.ob.tc/make%20web%20html.htm

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: