ใบงานที่ 1 ม.4 การสร้าง Blog ประจำตัวนักเรียน


คำชี้แจง
ให้นักเรียนชั้น ม.4  ห้อง 4GP, 4SMP1, 4SMP2,4SMP3 และ 4SMP4 สมัครและสร้าง Blog ประจำตัวนักเรียน
โดยศึกษาคู่มือโดยเลือกรายการ ดังนี้.-
     1.ห้องเรียนรายวิชา/คู่มือ Social Network /การสร้าง Blog  แล้วศึกษาคู่มือให้เข้าใจ
     2.เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง URL มาที่หน้านี้ พร้อมแจ้งชื่อ -นามสกุล ห้อง เลขที่ ให้ชัดเจน

Advertisements
 1. น.ส.ปราญชลี บุญธรรม เลขที่39 4SMP4
  http://pranchaleenuch.wordpress.com

 2. น.ส.ปราญชลี บุญธรรม เลขที่39 4SMP4

 3. นางสาว สลิลทิพย์ นุรักษ์ทวีพร
  เลขที่44 4smp2 ค่ะ
  http://nornoon.wordpress.com/2012/01/13/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81-2/

 4. http://farmmy.wordpress.com/2012/01/12/home-page/

  นางสาว พฤกษา วาตาดา เลขที่ 30 ม 4smp2

 5. http://smarttyenjoyz.wordpress.com

  นาย วีรภัทร เฉียงตะวัน ม.4/4 เลขที่ 15

 6. http://dudekickz.wordpress.com/

  นาย วุฒิพงษ์ บุญสิงห์ ชั้น 4smp3 เลขที่ 17

 7. http://luisnaphat.wordpress.com

  นาย ณภัทร ภู่ประเสริฐ ชั้น 4SMP3 เลขที่ 6

 8. http://thanasakmessi.wordpress.com/

  ผมชื่อ นายธนศักดิ์ นิ่มเพ็ง 4smp4 เลขที่7

 9. http://sk2539.wordpress.com/

  นางสาวสุนิสา แสงสว่าง เลขที่ 45 4SMP2

 10. http://thebestpondz.wordpress.com/

  นางสาว สุรีรัตน์ เจริญเยาว์ เลขที่ 40 ม.4/3

 11. http://champwizz.wordpress.com/

  นายพงศ์พิสุทธิ์ สุริโย ชั้น ม.4/3 เลขที่ 11

 12. http://ptnsgetz.wordpress.com.

  นาย พรหมธณษี พรมอ๊อต ม.4GP เลขที่ 6

 13. http://pimmiiz.wordpress.com/

  นางสาว พิมพ์ศิริ ดาทอง เลขที่ 34 4SMP3

 14. น.ส ปวีณา น้อยฉาย เลขที่ 40 ชั้น ม.4/4

  http://paweenamo.wordpress.com/

 15. http://sk2539.wordpress.com/wp-admin/

  น.ส.สุนิสา แสงสว่าง เลขที่ 45 ม.4SMP2

 16. http://mawin345noikong.wordpress.com/
  นายมาวิน น้อยคง เลขที่ 18 ม.4smp1

 17. http://bpzunzenzor.wordpress.com

  นาย อิสร อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ ม.4GP เลขที่ 11

 18. http://icenzmasterfunk.wordpress.com

  นายวราชิต วัชรสุนทร ม.4GP เลขที่ 7

 19. http://aumarit1995.wordpress.com/

  นายอัมฤทธิ์ สาคร เลขที่ 10 ม.4GP

 20. http://baifern646.wordpress.com
  นางสาวสิริมา บานชื่น เลขที่ 29 ม.4 GP

 21. http://confirmiw.wordpress.com
  นายศุภวิชญ์ รวบรัด เลขที่ 8 ม.4GP

 22. http://nujeeb.wordpress.com
  นางสาว อมรรัตน์ แสงจันทร์ เลขที่30 ม.4GP

 23. https://ratchaneewanoumz.wordpress.com/
  รัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ
  ม.4GP เลขที่ 19

 24. http://signkung.wordpress.com/
  นาย วิวัฒน์ พิศเพ็ง ม.4/2 เลขที่16
  ส่งแล้วครับ

 25. http://beamhongki.wordpress.com/

  นางสาว วรัญชนา คงกระจ่าง ม.4/2 เลขที่ 35

 26. http://stampppppp.wordpress.com
  นายพรวศิน เรืองนุกูล ม.4/2 เลขที่10

 27. http://mosturismo.wordpress.com

  นาย เสฐียรพงษ์ สุขเพชร ม.4/4 เลขที่ 19 ครับ

 28. http://maamaizazids.wordpress.com/

  นายชลิต เค้าแดง ม.4SMP3 เลขที่ 23

 29. http://romancemarchinnocentz.wordpress.com/
  นายจักรพันธ์ ชนันชนะ เลขที่ 4 ชั้น ม4/3

 30. http://palawong.wordpress.com/
  นางสาวอภิญญา ปาละวงค์ ชั้น 4SMP3 เลขที่ 42

 31. http://pheeraphat.wordpress.com/

  นาย พีรพัฒน์ อินทร์กลอย ชั้น4SMP3 เลขที่ 14

 32. http://fonkfod.wordpress.com
  นางสาวสินิทธา ทองวันดี เลขที่ 46 ม.4 SMP 3

 33. http://moohunny.wordpress.com/
  น.ส.ศิริพร สังกรแก้ว ม.4SMP3 เลขที่ 37

 34. http://jaturaput.wordpress.com/

  นาย จตุรภุช อำพวัน ม.4SMP3 เลขที่22

 35. นายนราวุฒิ ตุ้มบุตร ชั้นม.4smp3 เลขที่10
  http://dudenaioriginal.wordpress.com/

 36. นาย พิเชษฐ์ กองนิล ชั้น 4SMP3 เลขที่ 12
  http://dudenkz.wordpress.com/

 37. http://dudeexz.wordpress.com/

  นาย ภาณุพงศ์ ฟักบัว ม.4SMP3 เลขที่ 15

 38. http://jakreepol.wordpress.com/
  นายจักรีพล นมเนย ม.4SMP3 เลขที่5

 39. http://akkharapon.wordpress.com
  นายอัครพล พรมตรุษ ชั้นม.4smp3 เลขที่ 19

 40. http://pongsuwan.wordpress.com
  นาย วสวัตติ์ พงษ์สุวรรณ เลขที่ 16 ม.4/3

 41. http://doubledewwwz.wordpress.com
  นางสาว รัตนพร พึ่งเพี้ย เลขที่ 30 ม.4/4

 42. https://bossthatsama.wordpress.com/

  นายทศม โพธิ์นาค เลขที่ 26 ม.4 / 4

 43. http://hongyokekiiloveoat4ever.wordpress.com

  นางสาว อาภัสรา ราตรีพรทิพย์ เลขที่33 ม.4/4

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: