ใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์


คำชี้แจง

      ก. ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แล้วอธิบาย สรุป เป็นรายข้อ
      ข. ให้นักเรียนแจ้งว่าได้ส่งงานแล้วผ่านหน้ากระดานนี้ โดยต้องส่งงานผ่าน Blog  ของนักเรียนเองเท่านั้น
      ค. ข้อมูลที่ส่งใน Blog ของนักเรียนต้องมีแหล่งอ้างอิง ให้ชัดเจน สามารถอ้างอิงได้

ได้แก่
1. อินเตอร์เน็ต (Internet)  หมายถึง  อะไร อธิบาย มาพอสังเขป
2.เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web)  คืออะไร อธิบายมาพอสังเขป
3. เว็บไซต์ (Website)  หมายถึง อะไร  อย่างไร
4.เว็บเพจ (Webpage) หมายถึง อะไร อย่างไร
5.เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)  หมายถึงอะไร ยกตัวอย่างมาให้เข้าใจ
6.ภาษา HTML ย่อมาจากอะไร และโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML ได้แก่อะไร อธิบายมาให้เข้าใจ

Advertisements
 1. ส่งงานคะ
  น.ส ปรียาลักษณ์ โหมดสมพงษ์ 4SMP2 เลขที่่ 27
  http://nowwantedbingu.wordpress.com/homework/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/

 2. ส่งงาน ใบงานที่2
  น.ส.ไพริน มั่นเหมาะ
  ม.4/2 เลขที่ 42
  http://mpairin288.wordpress.com/homework/

 3. นางสาว สลิลทิพย์ นุรักษ์ทวีพร
  เลขที่44 4smp2 ค่ะ
  http://nornoon.wordpress.com/2012/01/13/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/

 4. http://farmmy.wordpress.com/2012/01/12/homework/
  ส่งงานค่ะ
  ใบงานที่ 2
  นางสาว พฤกษา วาตาดา เลขที่ 30 ม 4smp2

 5. http://champpianopopiiz.wordpress.com/homework-2-2/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A1-4-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90/

  ส่งงานครับ
  ใบงานที่ 2 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นายนรวิชญ์ แม้นอินทร์
  เลขที่ 9 ม.4/2

 6. http://romteera.wordpress.com

  น.ส.รมย์ธีรา เอมโอด เลขที่ 33 ม. 4SMP2

 7. นางสาว นาถกมล ปิ่นสุวรรณ์
  เลขที่ 25 ชั้น ม.4/2

  ส่งใบงาน ค่ะ

 8. งานครับถึงจะทำมาไม่สวยแต่ทำด้วยใจและคอมครับ
  นายธีรชาติ พูนผล ม.4smp1 เลขที่ 7
  http://threerachat.wordpress.com/2011/12/19/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/

 9. ส่งงาน
  นาย อนันตชัย มูลเจริญขจร ชั้น ม. 4smp1 .เลขที่ 22

  http://mooljaroenkajorn.wordpress.com/ส่งงาน/

 10. ส่งงานครับ
  นายธีรวัฒน์ ก้อนหิน เลขที่8 ชั้น 4SMP2
  http://teerawatmadew.wordpress.com/homework/ใบงานที่-2/

 11. http://thanasakmessi.wordpress.com/homework/

  ส่งงานครับ

  นายธนศักดิ์ นิ่มเพ็ง 4SMP4 เลขที่ 7

 12. ส่งงานครับ

  นายธนศักดิ์ นิ่มเพ็ง 4SMP4 เลขที่ 7

 13. น.ส. ณิชากร คำปลื้ม เลขที่ 30 ชั้นม.4SMP3 น่ะค่ะ

 14. http://parkeve.wordpress.com/homework/
  ส่งงาน ใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  ของ นส.กนกพรรณ สายทอง เลขที่ 16 ม.4GP
  เมื่อกี้ = =” เม้นท์ผิดหน้าาค่ะ ไปลบคอมเม้นท์หน้าแรกให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 15. ส่งงานครับ
  นาย ปิลันธน์ บุราคร เลขที่ 14 ชั้น ม.4smp1

  http://burakorn.wordpress.com/ส่งงาน/

 16. http://pinnadains.wordpress.com/2011/12/19/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
  นส.พิณฎา อินสอน ม.4GP เลขที่ 18 ค่ะ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! นส.พิณฎา อินสอน ม.4GP เลขที่ 18 ค่ะ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 17. http://arm262231.wordpress.com/

  ส่งงาน นาย กิตติภณ บัวหอม ม.4SMP’3 เลขที่ 1

 18. นางสาวอภิญญา ปาละวงค์ ชั้น 4SMP3 เลขที่42

 19. http://kwanglovelove.wordpress.com/

  น.ส. วรรณพร สอนทุ่ง ม.4smp4 เลขที่ 41
  ส่งงานคะ

 20. http://nuttanichagracezii.wordpress.com/

  ส่งงาน ใบงานที่ 2 ค่ะ

  นาวสาว ณัฏฐณิชา การะภักดี เลขที่ 28

  4SMP4

 21. http://doubledewwwz.wordpress.com/
  ส่งงานค่ะ น.ส.รัตนพร พึ่งเพี้ย เลขที่ 30 ม.4/4

 22. ส่งงานครับ

  นายชวรินทร์ ฟักรักษา
  ม.4smp1 เลขที่ 4
  http://chawarin.wordpress.com/homework-2/homework/
  อย่าลืมตรวจนะครับ

 23. นางสาว รมณณัฎฐ์ รัชต์ธนพล เลขที่ 42 ม.4/1

  http://romnanut.wordpress.com/homework/home/

 24. สวัสดีครับ
  ส่งงานแล้วครับ
  นาย อำนาจ ม่วงผัน ม.4SMP1 เลขที่ 24
  http://amnartmuangphun.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%a5/

 25. ส่งงานแล้วคับ นายพันธมิตร ยอดแก้ว เลขที่ 15 ม.4SMP1

 26. ส่งงานค่ะ
  นางสาว บัณฑิตา ม้วนอ่ำ ม.4SMP1 เลขที่ 31

  http://chompoobuntita.wordpress.com/homework-2/homework/

 27. ส่งงานครับครูนพดล
  http://mossmangjaro.wordpress.com/homework/homework-2/
  นายอภิสิทธิ์ อัตตพงษ์ไพบูลย์ ม.4/1 4SMP1 เลขที่ 23

  ปล.ผมจะรีบตกเเต่งให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เลยครับครูนพ ตอนนี้เริ่มเก็ตหลายๆเรื่องเเล้วละครับ
  ขี้เกียจมานาน TT

 28. ส่งงานใบงานที่ 2 ค่ะ
  นางสาว จันทิมา สุขฟอง
  เลขที่ 43 ชั้น 4SMP1
  http://noonjanthima.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/

  เมื่อกี้ลืมลิงก์ค่ะ

 29. ส่งใบงานที่ 2 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นางสาว จันทิมา สุขฟอง
  ชั้น 4SMP1 เลขที่ี 43 ค่ะ

 30. ส่งงานค่ะ
  นางสาวสุชานันท์ เกตุทอง เลขที่ 37 ม.4/1
  http://intimelife.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

 31. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บ

  นายโชคชัย ชูตระกูล ม.4smp1 เลขที่ 26

  http://pepsi038.wordpress.com/

 32. ส่งงานครับ ครูนพ
  นาย บริพัฒน์ เพชรเอม ม.4SMP1 เลขที่11
  http://bossnormal.wordpress.com/2011/12/13/lml-test-blog/

 33. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นางสาว วลัยลักษณ์ ปิ่นทอง
  ม.4/1 เลขที่ 35

 34. ส่งงานใบงานที่2 ความรู้พื้นฐานก่อนการสร้างเว็บ
  นางสาว วลัยลักษณ์ ปิ่นทอง
  ชั้น ม.4/1เลขที่ 35
  http://wapinthong.wordpress.com/homework-2/

 35. ส่งใบงานที่ 2
  นาย นภัสกร อ้นคง ม.4SMP1 เลขที่ 9
  http://napasagorn001.wordpress.com/ส่งงาน/

 36. http://pongsapak14.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
  ส่งใบงานที่2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บ
  นายพงศภัค สุนทรชื่น ม.4smp1 เลขที่ 17

 37. ส่งใบงานที่2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บ

  น.ส. พชรวรรณ อรุณราษฎร์ ม.4smp1 เลขที่46 ค่ะ

  http://patcharawanaroonrat.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

 38. http://paweenastein.wordpress.com/homework/

  นาวสาวปวีณา ใจทิม
  ม.4/1 เลขที่32 ค่ะ
  :O

 39. ส่งงานครับ
  นายชนะชล สุคนธ์พานิช เลขที่3 ม.4SMP1

  http://soloistcos.wordpress.com/homework/
  หน้า homework ครับ
  ขอบคุณครับ

 40. ส่งงานครับ
  นายธรรมรัตน์ แสงยันตนะธรรม ชั้นม.4smp1 เลขที่ 6

  http://thammarat.wordpress.com/ส่งงาน/

 41. https://hongyokekiiloveoat4ever.wordpress.com/

  นา่งสาว อาภัสรา ราตรีพรทิพย์ เลขที่33 ม4/4

 42. แก้ไข

  ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บ

  นายวชิระ ยี่นาง
  4smp4 เลขที่ 14

  http://wachiraphettiiz.wordpress.com/

 43. http://mosturismo.wordpress.com/2011/12/14/อินเท/

  นาย เสฐียรพงษ์ สุขเพชร ม.4/4 เลขที่ 19

 44. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บ

  นายเสฎฐวุฒิ แสงอบ
  4SMP4 เลขที่ 18

  http://flukezii.wordpress.com/

 45. ส่งงาน
  นายวชิระ ยีนาง
  เลขที่ 14 ชั้น 4smp4

  http://wachiraphettiiz.wordpress.com/?p=7&preview=true

 46. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์

  นาย ฐาปนิศร ทองปอน

 47. ส่งใบงานที่2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นาย วรรธนะ เงินนา
  เลขที่20 4SMP1
  http://klaow00.wordpress.com/homework/

 48. ส่งงานแล้วครับผม
  นายสุวิทย์ คำลิ้ว เลขที่ 21 ม.4 smp 1
  http://gameka.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/

 49. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไ
  นางสาว หนึ่งฤดี เงินยวง
  เลขที่40 ม.4/1
  http://nuengruedee.wordpress.com/homework/

 50. ส่งใบงานที่ 2 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บเพจ
  นางสาว วาสนา คงเมือง
  เลขที่ 36 ม. 4/1
  http://muengsukhothai.wordpress.com/homework/

 51. ส่งใบงานที่ 2 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นาย ไพโรจน์ สุทธิขาติ
  เลขที่ 16 4SMP1

  http://aoftion.wordpress.com/

 52. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นาย ณัฐพล แก้วทุ่ง ม.4/1 เลขที่5
  http://nuttyreturnlove.wordpress.com/homework/

 53. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นางสาว รสนันท์ พ่วงคุณานนท์
  เลขที่ 33 4SMP1
  http://rossananphoungkunannon.wordpress.com/homework-2/

 54. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นางสาวดรัลรัตน์ เมฆสว่าง
  เลขที่ 29 ชั้น ม.4/1

  http://darunrut.wordpress.com/homework/

 55. ส่งใบงานที่ 2 ม.4 ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็บไซต์
  นางสาว ณัฐพร เอื้อกุศลสมบูรณ์
  เลขที่ 28 ชั้น ม.4/1 (4SMP1)
  http://ppailinary.wordpress.com/homework/

 56. ส่งงานใบงานที่ 2 ครับ
  นายอนันตชัย มูลเจริญขจร 4SMP1 เลขที่ 22
  http://mooljaroenkajorn.wordpress.com/

 57. ส่งงานค่ะ
  นางสาว จันทิมา สุขฟอง
  เลชที่ 43 ชั้น 4SMP1

 58. ส่งงานใบงานที่ 2 ครับ
  นายคณิน ต๊ะฝั้น 4 SMP1 เลขที่ 2 ครับ
  http://thegolflovelove.wordpress.com/ส่งงาน/

 59. ส่งงานครับ
  นายกิติศักดิ์ ทวิชาชาติ 4SMP1 N0. 25
  http://bombfanpage.wordpress.com/homework/

 60. นายจักรชัย ธนากรวิเศษ เลขที่ 27 ม.4SMP1

  http://chakchai.wordpress.com/homework/

 61. ส่งงานครับ
  นายปริญญา ฝั้นพรม ม.4smp1 เลขที่ 13
  http://markchomnok.wordpress.com/homework/#comment-2

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: