ใบงานที่ 3 ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เขียนโปรแกรม


คำชี้แจง

1.) ให้นักเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตาม Link ด้านล่างนี้
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_04.htm

2.) แล้วเขียนโปรแกรมภาษา html แสดงรายละเอียดของนักเรียน ดังนี้.-
1.ชื่อ-นามสกุล  :
2.ห้อง               :
3.เลขที่              :
4.โรงเรียน         :
5.ชื่อครูผู้สอน   :
3.) tag Title  ให้แสดงคำว่า สวัสดีปีใหม่ 2555
4.) บันทึกชื่อไฟล์ เป็นชื่อ  test3.html ตามด้วยเลขที่ของนักเรียน
5.) ส่งข้อมูลผ่านหน้ากระดานนี้ หรือ ผ่าน facebook ครูนพดล
6.)เขียนคำสั่ง ลงในสมุดของนักเรียนแล้วนำส่งโต๊ะครูนพดล

Advertisements
 1. สวัสดีปีใหม่ 2555

  ด.ญ. ศิริพร แสงทอง
  ห้อง3/7
  เลขที่36
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

  ครู นพดล อินทร์ลับ

 2. สวัสดีปีใหม่ 2555

  ด.ช.ยุทธชัย สายวัน
  ห้อง ม.3/10
  เลขที่ 20
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 3. สวัสดีปีใหม่2555

  เด็กชายรัฐพงษ์ คล่ำคง
  ห้อง ม.3/10
  เลขที่ 21
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  อาจารย์ผู้สอนอาจารย์นพดล อินทร์ลับ

 4. สวัสดีปีใหม่ 2555

  ด.ช.ปิยวัฒน์ รำมะนา
  ห้อง3/10
  เลขที่39
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

  ครู นพดล อินทร์ลับ

 5. สวัสดีปีใหม่ 2555

  เด็กชาย ทรงพล คชสาร
  ห้อง3/10
  เลขที่10
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 6. สวัสดีปีใหม่ 2555

  นาย อศิทัษน์ ไทยลี่
  ห้อง3/10
  เลขที่32
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 7. สวัสดีปีใหม่ 2555

  นายวรายุทธ บุญคง
  ห้อง 3/10
  เลขที่23
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 8. สวัสดีปีใหม่ 2555

  นาย วันเฉลิม ปานผึ้ง
  ห้อง3/10
  เลขที่25
  โรงเรียนสุโทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 9. สวัสดีปีใหม่ 2555

  นาย วัชรพงษ์ อ้นชื่น
  ห้อง3/10
  เลขที่24
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 10. สวัสดีปีใหม่ 2555

  นาย สุจินดา บวบมี
  ห้อง3/10
  เลขที่40
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครูนพดล อินทร์ลับ

 11. สวัสดีปีใหม่2555

  นาย นิทัศน์ ตุ้มศรี ห้อง ม.3/8
  เลขที่ 34
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  อาจารย์ผู้สอน….…อาจารย์นพดล อินทร์ลับ

 12. สวัสดีปีใหม่2555

  ด.ช. วโรดม อินทุเศรษฐ ห้อง ม.3/8
  เลขที่ 22
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  อาจารย์ผู้สอน…อาจารย์นพดล อินทร์ลับ

 13. สวัสดีปีใหม่2555

  นายชนานนท์ ทองทา
  ห้อง ม.3/8
  เลขที่ 5
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  อาจารย์ผู้สอน…อาจารย์นพดล อินทร์ลับ

 14. สวัสดีปีใหม่ 2555

  ด.ช.กิตติพันธ์ เรืองคำ
  เลขที่2 ห้อง 3/8
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 15. สวัสดีปีใหม่ 2555

  เด็กหญิง รัตน์ชนก สืบดี
  ห้อง3/7
  เลขที่32
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 16. สวัสดีปีใหม่2555

  เด็กหญิง กันยาพร อิ่ทเยง
  ห้อง ม.3/7
  เลขที่ 40
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  อาจารย์ผู้สอน…อาจารย์นพดล อินทร์ลับ

 17. สวัสดีปีใหม่ 2555

  เด็กหญิง ยุรากร เสนถี
  ห้อง3/7
  เลขที่31
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 18. สวัสดีปีใหม่2555

  เด็กชายอธิวัฒน์ อู่ศิลปกิจ
  ห้อง ม.3/7
  เลขที่ 11
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  อาจารย์ผู้สอน…อาจารย์นพดล อินทร์ลับ

 19. สวัสดีปีใหม่ 2555

  เด็กหญิง ณัฐวดี พรมเพ็ชร
  ห้อง3/7
  เลขที่25
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

 20. สวัสดีปีใหม่ 2555

  นาย สมิธ คำเจริญ
  ห้อง3/7
  เลขที่09
  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  ครู นพดล อินทร์ลับ

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: