บล็อก นักเรียนห้อง 4GP


เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  – ชื่อสกุล Blog
1 30831 นาย กัญจน์ สลีวงศ์  http://gunner1995.wordpress.com/
2 30843 นาย เกียรติวุฒิ เดาวเรส   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
3 30916 นาย ณภัทร อินทรเทศ   http://naphathara.wordpress.com/
4 30958 นาย ธนบดี ชาญประพันธ์   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
5 30964 นาย ธนพล วิมาลทอง   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
6 31045 นาย พรหมธนษี พรมอ๊อด   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
7 31108 นาย วราชิต วัชรสุนทร  http://icenzmasterfunk.wordpress.com/
8 31158 นาย ศุภวิชญ์ รวบรัด  http://confirmiw.wordpress.com/
9 31168 นาย สัตยา เปรมศรี   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
10 31214 นาย อัมฤทธิ์ สาคร  http://aumarit1995.wordpress.com/
11 31223 นาย อิสร อิทธิสวัสดิ์พันธุ์  http://bpzunzenzor.wordpress.com/
12 32273 นาย พชรวุฒิ อภิไชย์  http://pacharawut.wordpress.com/
13 33595 นาย ธนวัฒน์ บัวเกตุ   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
14 33596 นาย ธนวิชญ์ สถิตย์ตระกูล  http://thanawit1995.wordpress.com/
15 33602 นาย วีรภัทร บุญวัน   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
16 31230 นางสาว กนกพรรณ สายทอง  http://parkeve.wordpress.com/
17 31271 นางสาว นำพร มั่นหมาย   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
18 31291 นางสาว พิณฎา อินสอน  http://pinnadains.wordpress.com/
19 31303 นางสาว รัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ  https://ratchaneewanoumz.wordpress.com/
20 31307 นางสาว วณิชยา อิ่มหนำ   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
21 31334 นางสาว สิริยากร เชาว์โคกสูง   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
22 31347 นางสาว อภิญญา คีรีมาศทอง  http://deadlyindywan.wordpress.com/
23 31363 นางสาว เอมวรี มีชัยสุวรรณ์   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
24 33611 นางสาว กรวิการ์ สำรีปั้น  http://kornwikar.wordpress.com/
25 33630 นางสาว ณิชารีย์ มากมี  http://nichareenai.wordpress.com/
26 33637 นางสาว นิชนิภา รู้คุณ   ครูยังรอข้อมูลจากเธอเสมอ
27 33659 นางสาว วรรณรัตน์ อิสระพงศ์  http://wannaratt.wordpress.com/
28 33682 นางสาว สิปางค์ วงศ์จร http://siparng.wordpress.com/
29 33683 นางสาว สิริมา บานชื่น  http://baifern646.wordpress.com/
30 33695 นางสาว อมรรัตน์ แสงจันทร์  http://nujeeb.wordpress.com/
           
           
Advertisements
 1. http://ptnsgetz.wordpress.com/

  นาย พรหมธณษี พรมอ๊อต เลขที่ 6

 2. http://tinekeattiwut.wordpress.com/

  เกียรติวุฒิ เดาวเรส เลขที่2 ไม่รุ้ว่ายังส่งทันหรือเปล่าครับ

 3. https://tinekeattiwut.wordpress.com/wp-admin/

  เกียรติวุฒิ เดาวเรส เลขที่2 ครับ

 4. http://naphathara.wordpress.com

  นายณภัทร อินทรเทศ
  เลขที่ 3 4GP

 5. แจ้งนักเรียนคนไหนที่ยังไม่มี URL Blog และยังไม่ได้แจ้งมาที่กระดานนี้ ให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อประเมินเป็นคะแนนระหว่างภาคเรียนต่อไป ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.2554 เท่านั้น

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: