บล็อก นักเรียนห้อง 4SMP3


เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  – ชื่อสกุล Blog
1 30837 นาย กิตติภณ บัวหอม www.arm262231.wordpress.com/
2 30838 นาย กิตติภพ คชสิทธิ์ http://flukeiiz.wordpress.com/
3 30855 นาย จรัสรวี จิตอนุกูล http://jaratrawee.wordpress.com/
4 30864 นาย จักรพันธ์ ชนันชนะ  http://romancemarchinnocentz.wordpress.com/
5 30867 นาย จักรีพล นมเนย  http://jakreepol.wordpress.com/
6 30915 นาย ณภัทร ภู่ประเสริฐ http://luisnaphat.wordpress.com/
7 30962 นาย ธนพล เต้หล่อง http://jamebanlumfc.wordpress.com
8 30968 นาย ธนภูมิ กัลนิกา  http://dudetuasmart.wordpress.com/
9 30998 นาย นพพร ทองหล่อ http://nuysmart.wordpress.com/
10 31002 นาย นราวุฒิ ตุ้มบุตร  http://dudenaioriginal.wordpress.com/
11 31037 นาย พงศ์พิสุทธิ์ สุริโย http://champwizz.wordpress.com/
12 31051 นาย พิเชษฐ์ กองพิล  http://dudenkz.wordpress.com/
13 31057 นาย พีรพล เริ่มลาวรรณ http://iiigurockiii.wordpress.com/
14 31058 นาย พีรพัฒน์ อินทร์กลอย  http://pheeraphat.wordpress.com/
15 31071 นาย ภาณุพงศ์ ฟักบัว  http://dudeexz.wordpress.com/
16 31111 นาย วสวัตติ์ พงษ์สุวรรณ  http://pongsuwan.wordpress.com/
17 31134 นาย วุฒิพงษ์ บุญสิงห์ http://dudekickz.wordpress.com/
18 31147 นาย ศาสตรายุทธ รุ่งเรือง  http://juniorwizz.wordpress.com/
19 31213 นาย อัครพล พรมตรุษ  http://akkharapon.wordpress.com/
20 31218 นาย อานันท์ อ่วมบุญ  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
21 31537 นาย เนติรัฐ แสนทนะ http://crnz7.wordpress.com/
22 32271 นาย จตุรภุช อำพวัน  http://jaturaput.wordpress.com/
23 33589 นาย ชลิต เค้าแดง  http://maamaizazids.wordpress.com/
24 33598 นาย พงศธร สารัก  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
25 31239 นางสาว กุลสตรี อินทร์เชื้อ  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
26 31288 นางสาว พรรณกานต์ รอดสิน  http://phannakran.wordpress.com/
27 31323 นางสาว ศิริลักษณ์ มั่งคล้าย  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
28 33615 นางสาว คันธรส ตันติวราพัฒน์  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
29 33621 นางสาว จุฑามาศ นิ่มคำ  https://katytizz.wordpress.com/
30 33629 นางสาว ณิชากร คำปลื้ม http://nichakon555.wordpress.com/
31 33634 นางสาว ธีราพร อ่ำแจ้ง  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
32 33635 นางสาว นวพัธร เสือแก้ว  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
33 33643 นางสาว เปรมิกา ธรรมจุฒา  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
34 33647 นางสาว พิมพ์สิริ ดาทอง  http://pimmiiz.wordpress.com/
35 33673 นางสาว วิไลวรรณ บุญภู่  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
36 33674 นางสาว ศิริพร วรรณศิริ  http://shompoowannasiri.wordpress.com/
37 33675 นางสาว ศิริพร สังกรแก้ว  http://moohunny.wordpress.com/
38 33676 นางสาว ศิริรัตกรานต์ อยู่แย้ม  http://sirirattagran.wordpress.com/
39 33679 นางสาว ศุภิสรา เอี่ยมมา  http://romanceiceinnocent.wordpress.com/
40 33691 นางสาว สุรีรัตน์ เจริญเยาว์  http://thebestpondz.wordpress.com/
41 33692 นางสาว อนันตญา กล่อมถึก  http://anantaya.wordpress.com/
42 33693 นางสาว อภิญญา ปาละวงค์  http://palawong.wordpress.com/
43 33696 นางสาว อมรรัตน์ หาญอยู่  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
44 33697 นางสาว อัญชลี นาคจันทร์  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
45 33698 นางสาว อัมพกา มิรินทานุช  ครูรอข้อมูลจากเธอนะครับ
46 33724 นางสาว สินิทธา ทองวันดี  http://fonkfod.wordpress.com/
Advertisements
 1. http://amornratsaihanyoo.wordpress.com/

  น.ส. อมรรัตน์ หาญอยู่ เลขที่ 43 ชั้นท.4SMP3

 2. http://indylover.wordpress.com/

  นางสาววิไลวรรณ บุญภู่ ม.4SMP3 เลขที่ 35 ค่ะ ^^

 3. http://anantaya.wordpress.com/
  นางสาวอนันตญา กล่อมถีก เลขที่ 41 ,ม4smp3

 4. http://flukeiiz.wordpress.com/

  นายกิตติภพ คชสิทธิ์ ม.4SMP3 เลขที่ 2

 5. http://sirirattagran.wordpress.com/

  นางสาวศิริรัตนกรานต์ อยู่แย้ม ม.4SMP3 เลขที่ 38

  ส่งบล็อค+งานค่ะ

 6. http://nichakon555.wordpress.com/

  น.ส. ณิชากร คำปลื้ม เลขที่ 30 ชั้นม.4SMP3

 7. http://crnz7.wordpress.com/
  นายเนติรัฐ แสนทนะ เลขที่21 ม.4SMP3

 8. แจ้งนักเรียนทุกคนเพื่อทราบ
  ถ้า URL Blog ของนักเรียนคนไหนไม่ตรง หรือยังไม่มีในกระดานนี้ ให้แจ้งมาที่หน้ากระดานนี้เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่านั้น เพื่อดำเนินการประเมินเป็นคะแนนต่อไป

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: