เกณฑ์การประเมิน


ชี้แจงการประเมินผลการเรียน
1.คะแนนก่อนกลางภาค               25  คะแนน
2.คะแนนหลังกลางภาค              25  คะแนน
3.คะแนนจิตพิสัย                         10  คะแนน
4.คะแนนกลางภาค                     20  คะแนน
5.คะแนนปลายภาค                     20  คะแนน
รวมคะแนน                              100 คะแนน

Advertisements

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: