การสร้าง Blog


ให้นักเรียนศึกษาคู่มือแล้วจัดทำ Blog ส่วนตัวของนักเรียนเองเป็นรายบุคคล แล้วแจ้งชื่อ Blog ส่งมาที่เมนูผลงานพัฒนาผู้เรียนรายห้องเรียนนะครับ  โดยนักเรียนแจ้งชื่อ นามสกุล  ชั้น เลขที่ ให้ชัดเจน

ดาวโหลดโปรแกรมสร้าง Blog ได้ที่นี่นะครับ

Advertisements
 1. น.ส.ชุดาพร ธูปเอี่ยม
  เลขที่43 4smp4
  http://nooprawza.wordpress.com/

 2. น.ส.จริญญา ล้วนศักดิ์ศรี
  เลขที่ 36 4smp4
  http://nncharinyavenus.wordpress.com/

 3. http://kaekn.wordpress.com/about-2/

  อุษณรัศมิ์ รักมาก เลขที่ 34
  4/4

 4. http://nuttanichagracezii.wordpress.com/

  นางสาว ณัฏฐณิชา การะภักดี
  เลขที่ 28 4SMP4

 5. https://rammeecsus2.wordpress.com
  นาย รัฐพงศ์ พักพันธ์ ม.4/2 เลขที่ 15

 6. http://wyhern.wordpress.com/
  นาย ยุทธนา ยิ่งรู้
  ม.4/2 เลขที่ 14

 7. http://maywi.wordpress.com/wp-admin/post-new.php
  นางสาว เมวิกา มันพร้าว เลขที 32 ชั้นม.4/2

 8. น.ส.ณัฐธิดา เอมทิม เลขที่36 4smp4
  http://noomilkza.wordpress.com/

 9. http://naphathara.wordpress.com

  นายณภัทร อินทรเทศ
  เลขที่ 3 4GP

 10. http://phannakran.wordpress.com/
  นางสาว พรรณกานต์ รอดสิน
  เลขที่26 4SMP3

 11. http://iamlady1st.wordpress.com/
  น.ส.นิชนิภา รู้คุณ เลขที่ 26 ม.4GP ค่าา

 12. http://bumshineeworld.wordpress.com/
  น.ส ปาลิตา แก้วเมือง เลขที่28 4SMP2

 13. http://romteera.wordpress.com/

  นส.รมย์ธีรา เอมโอด ชั้น ม.4/2 เลขที่ 33

 14. http://ehflrsolhhiri.wordpress.com/

  นายวีรวัฒน์ รักปรางค์ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 21

 15. http://kwanglovelove.wordpress.com/

  น.ส. วรรณพร สอนทุ่ง เลขที่ 41 4smp4 คะ

 16. http://jetnipat.wordpress.com/

  นายเจตนิพัทธ์ บัวนุ่ม 4smp4 เลขที่2

 17. http://thapanis.wordpress.com/

  นายฐาปนิศร ทองปอน 4SMP4 เลขที่ 4

 18. http://dudeexz.wordpress.com/

  นาย ภาณุพงศ์ ฟักบัว ม.4SMP3 เลขที่ 15

 19. http://nowwantedbingu.wordpress.com/
  น.ส ปรียาลักษณ์ โหมดสมพงษ์ เลขที่ 27 4SMP2

 20. http://fiveteerapat.wordpress.com/
  นาย ธีรภัทร์ สาดี เลขที่ 9
  4Smp4 ครับ

 21. http://kaekn.wordpress.com/

  นางสาว อุษณรัศมิ์ รักมาก เลขที่ 34
  4SMP4

 22. สมัครแล้วค่ะ http://pinnadains.wordpress.com/
  นางสา่ว พิณฎา อินสอน ม.4GP เลขที่ 18

 23. http://gunner1995.wordpress.com

  นาย กัญจน์ สลีวงศ์ เลขที่ 1 ม. 4GP

 24. https://teerawatmadew.wordpress.com/

  นายธีรวัฒน์ ก้อนหิน เลขที่ 8 4SMP2

 25. ยอดเยี่ยมมากครับ แล้วครูจะรอดูผลงานต่อไปนะครับ ช่วยแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับ

 26. https://thanawit1995.wordpress.com

  นายธนวิชญ์ สถิตย์ตระกูล เลขที่ 14 ม.4GP

 27. http://aumarit1995.wordpress.com/

  นายอัมฤทธิ์ สาคร เลขที่ 10 ม.4GP

 28. http://pacharawut.wordpress.com/

  นาย พชรวุฒิ อภิไชย์ เลขที่ 12 ม.4GP

 29. https://praesalil1995.wordpress.com

  นางสาว แพรศลิล อุตสาหกิจ เลขที่ 31 4smp2

 30. http://basslndy.wordpress.com/

  นางสาว สุกัญญา ท้วมทอง เลขที่ 42 4smp 4

 31. https://ppailinary.wordpress.com/

  นางสาว ณัฐพร เอื้อกุศลสมบูรณ์
  เลขที่ 28 4SMP1

 32. http://nuttanichagracezii.wordpress.com/

  นางสาว ณัฏฐณิชา การะภักดี
  เลขที่ 28 4SMP4

You're welcome. everyone , from Krunop.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: