ลงทะเบียนเรียน


งดลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 2/2554 เนื่องจากเสร็จสิ้นการเรียนแล้วในภาคเรียนนี้

คำชี้แจง นักเรียนที่เรียนคอมพิวเตอร์ กับครูนพดล ทุกคนในภาคเรียนที่ 2 ปึการศึกษา 2554 ต้องลงทะเบียนผ่านออนไลน์ทุกคน  โดยสามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่นี่นะครับ  ลงทะเบียนเรียน

 

Advertisements
%d bloggers like this: