ลงทะเบียนแสดงตัวตนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ประกาศแจ้งนักเรียนโปรดทราบ

เรื่อง   แจ้งนักเรียนที่เรียนในรายวิชา
กราฟิกและการสร้างเว็บเพจและชุมนุมคอมพิวเตอร์ ทุกคนโปรดทราบ

ให้นักเรียนทุกคน ลงทะเบียนหน้าเว็บห้องเรียนออนไลน์แห่งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติ รายชื่อ นามสกุล ห้องเรียน เลขที่ ฯลฯ
เพื่อการประเมินผลการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ครูนพดล  อินทร์ลับ
ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย.2554

Advertisements

Posted on กันยายน 20, 2011, in News Blogs. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: